JR Kawagoe Line
Omiya Tohoku/Hokkaido Shinkansen
Akita Shinkansen
Yamagata Shinkansen
Joetsu Shinkansen

Hokuriku Shinkansen
JR Saikyo Line
JR KeihinTohoku Line
JR Tohoku(Utsunomiya) Line
JR Takasaki Line
JR ShonanShinjuku Line
Tobu UrbanParkLine Noda
SaitamaShintoshiKotsu Ina Line
Nisshin
NishiOmiya
Sashiogi
Minamifuruya
Kawagoe Tobu Tojo Line
NishiKawagoe
Matoba
Kasahata
Musashitakahagi
Komagawa JR Hachiko Line
JR Hachiko Line

HOMETrain Route mapJapanese