Saitama Train Route Map Open PDF version Shinkansen stop Tokyo Train Route map Chiba Train Route map Weather ForecastCompany Notation Route name section
JR East(JR HigashiNihon)
JR West(JR NishiNihon)
Tohoku/Hokkaido Shinkansen Tokyo - ShinHakodateHokuto
Hokuriku Shinkansen Tokyo - Kanazawa
Joetsu Shinkansen Tokyo - Niigata
JR KeihinTohoku Line Omiya - Yokohama
JR Saikyo Line Osaki - Omiya
JR Musashino Line FuchuHonmachi - NishiFunabashi
JR Tohoku(Utsunomiya) Line Ueno - Kuroiso
JR Kawagoe Line Omiya - Komagawa
JR Takasaki Line Ueno - Takasaki
JR ShonanShinjuku Line Omiya - Ofuna
JR Hachiko Line Hachioji - Komagawa
JR Hachiko Line Komagawa - Takasaki
Tobu Tobu Isesaki Line Asakusa / Oshiage - Isesaki
Tobu Tojo Line Ikebukuro - Yorii
Tobu UrbanparkLine Noda Omiya - Funabashi
Tobu Nikko Line TobuDobutsuKoen - TobuNikko
Tobu Ogose Line Sakado - Ogose
Seibu Seibu Ikebukuro Line Ikebukuro - Hanno
Seibu Shinjuku Line SeibuShinjuku - HonKawagoe
Seibu Sayama line NishiTokorozawa - SeibuKyujomae
Seibu Chichibu Line Hanno - SeibuChichibu / Ohanabatake
Seibu Yamaguchi Line SeibuYuenchi - SeibuKyujomae
TokyoMetro TokyoMetro Yurakucho Line Wakoshi - ShinKiba
TokyoMetro Fukutoshin Line Shibuya - Wakoshi
TsukubaExpress TsukubaExpress Line Akihabara - Tsukuba
SaitamaKosoku SaitamaKosoku Line AkabaneIwabuchi - UrawaMisono
SaitamaShintoshiKotsu SaitamaShintoshiKotsu Ina Line Omiya - Uchijuku
Chichibu Chichibu Line Hanyu / SeibuChichibu - Mitsmineguchi

HOMETrain Route mapMini Travel GuideTourist mapWorld Temperature and PrecipitationJapanese